Ikääntymisen myötä on syytä pohtia asumisjärjestelyjä kotona

Kun ihminen alkaa ikääntyä, on luontevaa pohtia tietyssä vaiheessa sitä, kuinka kauan pystyy asumaan omassa kodissaan täysin itsenäistä elämää turvallisesti ja onnellisesti. Tarjolla on monenlaisia eri vaihtoehtoja. Jotkut ikäihmiset päätyvät valitsepublichousing_cmaan palvelutalon uudeksi kodikseen. Toiset, usein hiukan enemmänkin tukea ja apua jokapäiväisissä askareissa tarvitsevat vanhukset muuttavat joko kunnalliseen tai yksityiseen vanhainkotiin, jossa he saavat tarvitsemiaan erityispalveluita. Joissain tilanteissa on myös mahdollista muuttaa esimerkiksi omien lasten tai muiden lähisukulaisten luokse asumaan, jolloin apua on tarvittaessa saatavilla lähistöltä.

On kuitenkin ymmärrettävää, että mikäli mieli säilyy virkeänä ja terävänä, eikä fyysinen kuntokaan ole vielä sanottavasti rajoittunut, haluaa ihminen pysytellä mahdollisimman pitkään itsenäisenä ja elää omassa kodissaan kun vielä voi. Tällöin paras vaihtoehto on yksinkertaisesti helpottaa kotona olemista ja liikkumista siinä määrin, että ikäihmisen omat tarpeet on huomioitu mahdollisimman kattavasti. Mikäli seniori liikkuu esimerkiksi rollaattorin välityksellä tai muuten vaivalloisesti, on syytä pohtia, aiheuttavatko esimerkiksi ovien kohdalla olevat kynnykset sekä ylöspäin törröttävät matot, pinnaltaan liukkaat lattiat ja lattiaa pitkin kulkevat sähköjohdot ikäihmisille kotona kulkiessa vaaratilanteita tai haasteita. Jos puolestaan kärsii huimauksesta tai muuten huterasta olosta, voi erilaisten kaiteiden asentaminen käytäville ja erityisesti pesutiloihin tehdä olosta turvallisemman. Tärkeää on myös valotehon lisääminen, sillä ikääntynyt ihminen ei näe hämärässä yhtä hyvin kuin nuori. Moni ikäihminen pyytää kotiinsa motorisoidun sängyn, jota voi nostaa ja laskea säätimellä tarpeidensa mukaan.

Seikka, joka Suomessa on hoidettu melkoisen hyvin, on vanhuksille suunnattu kunnallinen apu, joka kulkee kotihoidon nimellä. Käytännössä kotihoito tukee ikäihmisen omassa kodissa asumista mahdollisimman pitkään tukemalla häntä esimerkiksi kotona tehtävällä sairaan- ja terveydenhoidolla tilanteissa, joissa kotona hoidon saaminen on helpompi ratkaisu. Kotihoito avustaa ikäihmistä hänen omassa kodissaan esimerkiksi arjen toiminnoissa kuten peseytymisessä ja vaikkapa ruokailun järjestämisessä. Kotihoidosta pitävät huolen lähihoitajat ja kodinhoitajat ja tietyissä tapauksissa myös sairaanhoitajat, jotka saattavat päivän aikana kiertää kymmenissäkin ikäihmisten kodeissa auttamassa. Lisäksi seniorin on mahdollista saada tätä kautta muitakin tukipalveluita avukseen kuten vaikkapa siivouspaveluita, kuljetusapua ja turvapalveluita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *